Sūduvos gidas
Naujienų portalo „Sūduvos gidas“ stiliaus gido paruošimas ir portalo atnaujinimas.

Logotipas

Svetainė

Spalvos

Panaudojimas